obsluga-prawna-osob-indywidualnych

Obsługa prawna osób indywidualnych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie Klientom indywidualnym. Oferowana przez nas pomoc prawna polega przede wszystkim na:

  • udzielaniu porad prawnych w takich kwestiach jak alimenty, rozwód, zachowek i inne,
  • sporządzaniu pozwów, innych pism procesowych oraz środków zaskarżenia w tym: sprzeciwów, zarzutów, apelacji, zażaleń, skarg oraz odwołań od decyzji ZUS, KRUS i wydanych przez urzędy,
  • reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej (zastępstwo procesowe),
  • udziale w negocjowaniu umów oraz uczestnictwie w rozwiązywaniu kwestii spornych,
  • sporządzaniu projektów umów, w tym m. in. umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, pożyczki, agencyjnej, o świadczenie usług, o roboty budowlane
  • opiniowaniu umów i doradztwie w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • analizie i ocenie skutków prawnych podejmowanych decyzji,
  • prowadzeniu spraw egzekucyjnych wraz z reprezentowaniem Klientów przed organami egzekucyjnymi.

Radca prawny Agnieszka Niklas-Słodzinka prowadzi także sprawy o zasiedzenie nieruchomości położonych na terenie miasta Kościan.
Jeżeli nie znaleźli Państwo na powyższej liście interesującego Was zagadnienia, zachęcamy do kontaktu. W trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistego spotkania z Klientami udzielamy też informacji o wynagrodzeniu radcy prawnego za świadczoną pomoc prawną.

Kontakt z kancelarią

Osoby zainteresowane powierzeniem swoich spraw radcy prawnemu Agnieszce Niklas-Słodzince zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 609 410 674 lub mailowego: kancelaria@niklasslodzinka.pl

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close