Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648
Szkody na osobie – roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy Sty05

Szkody na osobie – roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia wskutek wypadku i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Uszkodzenie ciała występuje wówczas, gdy naruszona została integralność fizyczna orga...

Read More

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-includes/media.php on line 648
Uprawnienia konsumenta przy rękojmi za wady fizyczne Sty05

Uprawnienia konsumenta przy rękojmi za wady fizyczne

Ostatnia zmiana przepisów uszczegółowiła zasady wykonywania czterech uprawnień kupującego w wypadku wystąpienia wady rzeczy, a w odniesieniu do żądania odstąpienia od umowy ustawodawca określił termin na udzielenie odpowiedzi.

Read More

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close